Een brede kijk op, passend onderwijs!

                                        Scholen

2016-heden
Interim intern begeleider: Openbare basisschool voor Daltononderwijs
‘de Horizon’ Amsterdam. (gr. 1 en 2)

2015-2016 Interim intern begeleider: ‘Troelstraschool’ Amsterdam Jaargroepen (gr. 3 en 4)
en Montessori afdeling (gr. 1 t/m 4 )vanaf april tot juli 2016)

2015-2016 Interim intern begeleider: ‘Gevers Deynootschool’ Voorschoten (gr. 1 t/m 8)
 
2015 Interim intern begeleider basisschool ´de Vlinder´ Schiedam. (gr. 1 tm 5)

2015 Interim Intern begeleider prinses Maximaschool Berkel en Rodenrijs (gr. 1 t/m 8)

2014 –2015 Intern begeleider basisschool ‘de Vlinder’ Schiedam
Groep 1 t/m 5 (tot augustus 2015)

2012- 2014 Intern begeleider Leeuwenhartschool in Oud-Beijerland
Tijdelijk directie waargenomen (augustus, september en oktober ’13)

2011-2012 Leerkracht: De Linge Gorinchem ( Yulius: cluster 4 school) groep 5,6,7,8
Externaliserende problematiek

2010-2011 Leerkracht: De Linge Gorinchem (Yulius: cluster 4 school) groep 1,2,3:
Gemengde groep autisme en externaliserende problematiek

1997-2005 Leerkracht basisonderwijs
Basisschool ‘de Singel’ in Willemstad
groep 1 en groep 3
Tevens remedial teacher en intern begeleider

1996 – 1997 Remedial teaching (Seminarium voor Orthopedagogiek).

1993-1997 Leerkracht op een LOM-school ‘De Bernhardschool’ in Oud-Beijerland

1989 – 1993 PABO Emmen
Stage gelopen in alle groepen van de basisschool.
Gespecialiseerd in het speciaal onderwijs.

1986-1989 MDGO-AW op MLK en ZMLK-scholen stage gelopen.

 

          Opleidingen, cursussen, ervaringen

2017 Woordenschat door: Viertaal in Purmerend.

2017 Auditieve Verwerking door: Viertaal in Purmerend.

2017 Basismodule TOS van Viertaal in Purmerend.

2016 Cursusdag Executieve functies Opvoeddesk in Laren. Goedgekeurd voor leraren register

2016 Cursus lezen ‘coördinator Bouw ‘ Lexima in Utrecht

2016 Cursusdag ADHD Opvoeddesk te Laren. Goedgekeurd voor leraren register.

2015 Workshop gegeven: ‘Zelfkennis bij kinderen’ in Almere.
Oudergesprekken en gesprekken met externe instanties gevoerd.

2009-2015 Voorzitter Ouderraad Hoecksch Lyceum Oud-Beijerland.

2012- 2014 Voorzitter ouderpanel Ilex college (cluster 4) Schiedam.

2011 Jurydiploma turnen.

2011 Kinder EHBO-diploma.

2010 Korte cursussen Psychopathologie (per onderwerp 2,5 uur)
ADHD/ Gilles de la Tourette/Persoonlijkheidsstoornissen/
Pervasieve Ontwikkelingsstoornissen.

2007 EHBO- diploma

2000 Opleiding Intern coördinator leerlingenzorg (verkort)
Breda.

1996-1997 Opleiding: Remedial teaching (Seminarium voor Orthopedagogiek).

1994-1996 Speciaal onderwijs (Seminarium voor Orthopedagogiek).
Leerroute: leer- en gedragsmoeilijkheden.

1989 -1993 PABO Emmen
Stage gelopen in alle groepen van de basisschool.
Gespecialiseerd in het speciaal onderwijs.

1990-1993 Begeleidster Sport voor mensen met een verstandelijke handicap.

1986-1989 MDGO-AW op MLK en ZMLK-scholen stage gelopen.