Een brede kijk op, passend onderwijs!


Leerlingen en scholen blijven mij inspireren, juist dat maakt het IB werk zo mooi.
Onderwijs blijft altijd in beweging, het is daarom goed om passend mee te bewegen.

Het onderwijs is voor mij door het passend onderwijs nog meer een uitdaging.
De vraag is dan ; ‘Hoe kunnen we de leerlingen binnen het regulier onderwijs zo goed mogelijk begeleiden’. Het is daarom goed om te kijken naar de schoolambities, vanuit de schoolambities kijk je eerst per school wat je in kunt zetten en vervolgens naar de verschillende groepen. Pas daarna kijk je extra naar de individuele leerlingen. 
Mijn opleidingen en werkervaring maken dat ik goed kan meedenken over wat nodig is om leerlingen te stimuleren en hoe de interactie met de leerkracht verloopt. Dit doe ik door goed te observeren en liefdevol naar het gedrag te kijken en naar de mogelijkheden van de leerkracht binnen een bepaalde groep.

Als Intern begeleider voer ik met plezier en betrokkenheid gesprekken met ouders, leerkrachten en externe instanties en samen te denken over de onderwijsbehoeften van de leerling. Wanneer ik met leerlingen werk of over leerlingen praat vind ik het belangrijk om met aandacht en positief naar het gedrag van leerlingen te kijken.
Vanwege mijn ervaring op verschillende scholen zijn er veel ingangen. Het is belangrijk dat leerkrachten zelf aan de slag gaan, ik heb geen ‘toverstafje’ bij me, maar denk graag mee vanuit mijn kennis en ervaring.
Daarnaast werk ik planmatig en doelgericht. Daarom moeten resultaten goed geregistreerd worden en moet er bekeken worden welke doelen je voor de komende periode stelt en door goed te evalueren kun je doelen weer bijstellen. Het is belangrijk om de doelen en plannen goed vast te leggen, maar werkbaar te houden voor de leerkrachten. Het dossier moet ‘leven’.


Waarom mij inzetten als interim intern begeleider?

Veel ervaring binnen het speciaal onderwijs en basisonderwijs.
Kennis up-to date door verschillende cursussen en opleidingen.
Veel ervaring met het voeren van oudergesprekken.
Diverse protocollen opgesteld en verdiept in het aannamebeleid van scholen.
Met vele leerkrachten gesprekken gevoerd.
Verschillende observaties gedaan binnen een groep waarbij het ging om individuele leerlingen, maar ook om de groep als totaal of werkpunten van leerkrachten.
Zelf jaren lang voor groepen gestaan met verschillende leeftijden en onderwijsbehoeften.
Flexibel en gewend om vlot klussen op te pakken.

Ik denk meer vanuit mogelijkheden van de school, groep en leerkracht en de onderwijsbehoefte van een leerling.
Inmiddels weet ik veel van de ontwikkeling van de basisschoolleerling. vanwege mijn ervaringen op verschillende scholen, maar ook vanwege de cursussen en opleidingen.

 

Voor alle vragen rondom Interne Begeleiding en Remedial Teaching kunt u contact opnemen via het contactformulier

Of telefonisch contact opnemen via: 06-10345328

Contactformulier